GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Gizlilik Politikası, veri sorumlusu sıfatıyla Balmumcu Mah. Itri Sk. No: 32 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul adresinde kurulu Heymo Etkinlik Hizmetleri Anonim Şirketi (bundan böyle “Heymo” olarak anılacaktır) tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) kişisel verilerin işlenmesine ilişkin “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi konularında tarafınıza bilgi vermek maksadıyla hazırlanmıştır.

Heymo, kişisel verilerinizi KVKK ile belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde
hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan şartlar ve amaçlar dahilinde
işleyecektir.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi, bu hususta açıkça muvafakat vermesi veya Kanunda yer alan istisnai veri işleme koşullarının mevcudiyeti halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. İnternet sitesine üye olunduğunuzda veya siteyi ziyaret ettiğinizde bazı bilgiler internet sitesi sunucularında depolanır.

Toplama. Tarafınıza ait Kişisel Veriler, www.yanyanayiz.com.tr websitesini ziyaretiniz sırasında ve doğrudan sizlerden toplanmaktadır. Ayrıca, Heymo ile kurduğunuz iletişim sırasında yine doğrudan sizlerden alınmaktadır. Kişisel veriler, Heymo’nun hizmet aldığı üçüncü şahısların sunucularında saklanmaktadır.

İşlenen Kişisel Veriler ve Amacı. Heymo,

 • Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı, e-posta adresinizi, adresinizi, acil durumlarda ulaşılacak kişinin adı, soyadını, telefon numarasını, IP ve Device IP bilgisini, kimlik numaranızı, cinsiyetinizi, doğum tarihinizi, özgeçmişinizi
 • Websitesinde kullanıcı oluşturmak,
 • Web sitemizi ve hizmetlerimizi size sunabilmek,
 • Hizmetlerimizi iyileştirmek ve işletmesel gerekliliklerimizi yönetebilmek,
 • Kullanıcı veri tabanı oluşturmak,
 • Şifre unutulduğu zaman hesabı geri almak, ve
 • Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sunulan hizmetten yararlanılmasını sağlamak üzere, kanun gereği, sözleşmenin ifası ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Kimlik ve iletişim bilgileriniz Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kaydınızın oluşturulması ve randevu talebi oluşturmak amacıyla,
 • Mesleki bilgileriniz, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında psikolojik destek yalnızca Hedef Kitle’ye verileceğinden, kayıt yapan kişinin Hedef Kitle kapsamında olup olmadığını öğrenmek amacıyla,
 • Acil durumda ulaşılacak yakın bilgisi görüşme sırasında danışanın hayati tehlikesinin bulunduğunun Psikolog tarafından değerlendirilmesi halinde danışan kişinin yakınına ulaşılması amacıyla,
 • Başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz psikolojik destek randevu talebinizin onaylayabilmesi amacıyla,
 • Mesleki bilgileriniz, başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz kategorik bazda bir istatistik ve oran çıkarılması amacıyla,
 • E-posta adresinizi, İşletim sistemi cinsi, IP ve Device ID bilgilerinizi sunulan hizmetin geliştirilebilmesi amacıyla,

Websitesinde bir web analiz servisi olan Google Analytics’i kullanmaktayız. Bir diğer ifade ile web sitemizi ziyaret ettiğiniz zaman, tarama davranışınız istatistiki olarak ve özellikle çerezler ve analiz yazılımı kullanmak suretiyle analiz edilebilecektir. Tarama davranışınız genel olarak anonim olarak analiz edilmektedir ve sizi izlemek için kullanılmamaktadır. Belirli aletleri kullanmaksızın bu türden bir analize itiraz edebilirsiniz veya bu türden bir analizi önleyebilirsiniz.

Google Analytics, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde yerleşik bulunmakta olan Google LL şirketi tarafından temin edilmektedir.

İşlemenin Dayandığı Hukuki Sebepler

Veri işleme, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında sağlanan psikososyal destek hizmetinden yararlanılması amacıyla aşağıda açıklandığı üzere KVKK’nın 5/1 maddesi ve 6/2 maddesi uyarınca açık rızanıza dayanmaktadır.

A. Kaydınızın Oluşturulması Amacıyla

Kimlik ve iletişim bilgileriniz; Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında kaydınızın oluşturulması ve randevu talebinizi onaylamaları için Sosyal Sorumluluk Projesi paydaşımız olan İhtiyaç Haritası'na (tam unvanı: S.S. İhtiyaç Haritası Yardımlaşma Fikri Mülkiyet Hakları ve Proje Danışmanlığı Kooperatifi) ve talep edilen hizmetin alınabilmesi için ilgili Psikoloğa aktarılması amacıyla işlenecektir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında psikolojik destek yalnızca Hedef Kitle'ye verileceğinden; kayıt yapan kişinin Hedef Kitle kapsamında olup olmadığını öğrenmek için mesleki bilgilerinizi işliyor olacağız.

Acil durumda ulaşılacak yakın bilgisi ise; görüşme sırasında danışanın hayati tehlikesinin bulunduğunun Psikolog tarafından değerlendirilmesi halinde danışan kişinin yakınına ulaşılması amacıyla işlenecektir.

Söz konusu kişisel veri işleme için dayandığımız hukuki sebep, veri işleme için açıkça rızanızın bulunması halinde KVKK'nın 5/1 maddesi uyarınca açık rızanızdır.

B. Randevu Talebinizin Değerlendirilmesi Amacıyla

Sosyal Sorumluluk Projesi paydaşı İhtiyaç Haritası'nın psikolojik destek randevu talebinizi onaylayabilmesi amacıyla başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz işlenecektir. Bu veriler KVKK uyarınca "sağlık verisi" olarak değerlendirilmekte olup, söz konusu veriler Proje kapsamında açık rızanız olmadan işlenemeyecektir. Sağlık verilerinin işlenmesi için dayanılan hukuki sebep; KVKK'nın 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızdır.

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi veya aktarılması için sağladığınız açık rızayı, veri sorumlusuna başvurarak dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz. Açık rızanızı psikologlarla seans randevunuzdan önce çekmeniz durumunda bu hizmetten yararlanamayacağınızı belirtmek isteriz. Randevularınızın oluşturulabilmesi için kişisel verilerinizin işlenmesinin zorunluluk teşkil etmesi sebebiyle hizmetler açık rıza koşuluna bağlanmış sayılamayacaktır.

Kişisel verilerinizin burada belirtilen amaçlarla işlenmesi hususundaki açık onayınızı her zaman geri alabilirsiniz. Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir.

Mesleki bilgileriniz başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik bilgileriniz; Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında tüm başvuranların bilgileri anonimleştirmek suretiyle; İhtiyaç Haritası tarafından kategorik bazda bir istatistik ve oran çıkarılması amacıyla işlenecektir. KVKK'nın 28. maddesi uyarınca "kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi" hali Kanun'un uygulanmayacağı haller arasında sayılmaktadır.

Kişisel Verilerin Üçüncü Şahıslara Aktarımı

Kişisel verilerinizi Aydınlatma Metni'nde (https://yanyanayiz.com.tr/aydinlatma-meni) belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK'nın 8. maddesine uygun olarak, aktarılan üçüncü kişilerin Sosyal Sorumluluk Projesi için verdiği hizmetler dahilinde kullanmaları kaydıyla üçüncü kişilere aktarabiliriz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarılacağı üçüncü tarafları, aktarım amaçlarımızı ve aktarım için dayandığımız hukuki sebepleri aşağıda bulabilirsiniz:

Kimlik ve iletişim bilgileriniz ve acil durumda iletişime geçilecek yakın bilginiz; kaydınızın oluşturulması amacıyla yukarıdaki paragrafta açıklanan sağlık bilgileriniz ise randevu talebinizin değerlendirilip onaylanması amacıyla açık rızanıza dayanarak İhtiyaç Haritası'na aktarılacaktır.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında başvuru mekanizması kurmak, başvuruları toplamak ve teknik gereklilikleri yönetmek amacıyla Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. şirketinin hizmet tedarikçisi (Vavien Agency) tarafından düzenlenen websitesi kurulmuş olup, bu anlamda başvuru bilgileriniz (Vavien Agency)'ye ait sunucuda toplanacaktır. Kişisel verilerinizin güvenliği için KVKK uyarınca gerekli önlemler alınmaktadır. Veri sorumlusu, hizmet tedarikçilerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

İhtiyaç Haritası, randevu talebinizi onaylaması halinde başvuru kapsamında sağladığınız ve yukarıda açıklanan (kimlik ve iletişim bilgileriniz, acil durumda iletişime geçilecek yakın bilginiz ile başvuru nedeniniz, daha önce psikolojik destek alıp almadığınıza yönelik bilgi, psikiyatrik tedavi amaçlı ilaç kullanıp kullanmadığınıza yönelik bilgi ve şu anda hiç kendinize veya başkalarına zarar verme düşüncesi olup olmadığına yönelik) bilgilerinizi açık rızanıza dayanarak projede çalışacak psikologlara aktaracaktır. Aktarımın amacı, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında psikologlarla randevu talebi oluşturan danışanları mental destek almaları için buluşturmaktır. Danışmanlık seansları çevrimiçi platform veya telefon üzerinden yapılacak ve görüşme verilerine (detaylı psikolojik ve sağlık verilerinize) Zurich Sigorta A.Ş.’nin, Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş’nin. ve hizmet tedarikçisi Vavien Agency ünvanlı hizmet tedarikçisinin erişimi olmayacaktır. Söz konusu verilerinizin projede çalışacak psikologlar tarafından işlenmesinde bu kişiler KVKK uyarınca ayrıca "veri sorumlusu" olup, söz konusu veri işleme faaliyetleri için bilgilendirmeyi kendileri tarafından sunulacak Aydınlatma Metninden ayrıca takip etmeniz gerekecektir.

Kişisel Verilerinizi Toplama Yöntemimiz

Kişisel verileriniz www.yanyanayiz.com.tr alan adlı internet sitesi üzerinden başvuruda bulunmanız sırasında formlarda doldurduğunuz bilgilerin sistemlere kaydedilmesi yoluyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

Haklarınız

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu başvurularınız, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen esaslara uygun şekilde yapılmalıdır. Mevzuata uygun yapılmayan başvurular değerlendirmeye alınmayabilir.

Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş., talebinizin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak işlemin KVKK uyarınca ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş. tarafından mevzuat uyarınca belirlenen ücret talep edilecektir.

Saygılarımızla,

Unvan: Heymo Etkinlik Hizmetleri A.Ş.
Adres: Balmumcu Mah. Itri Sk. No: 32 İç Kapı No: 1 Beşiktaş / İstanbul
Mersis No: 0462082321600001
E-Posta: hacer.cin@tbwa.com.tr
KEP Adresi: heymoetkinlik@hs01.kep.tr

Kişisel Veri Koruma Kurulu’na Şikâyet Hakkı
Kurula şikâyet hakkınızı kullanmak için (KVKK madde 13, 14, 15)
Kurul: Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
Adres: Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 5000
Websitesi: http://www.kvkk.gov.tr/ adreslerinden ile iletişime geçiniz.