Z Zurich Foundation dünya genelinde mental sağlığın görmezden gelinen olumsuz etkilerine dikkat çekmek ve toplumun psikolojik iyi oluşunu desteklemek adına farklı metotlarla çevrimiçi ve yüz yüze formatlarda koruyucu ve önleyici programlar yürütmektedir.

Zurich Sigorta olarak, özellikle Pandemi döneminde en çok ihtiyaç duyulan mental sağlık üzerine bir yatırım yapmanın farkındalığıyla, Z Zurich Foundation’ın katkılarıyla Yan Yanayız Projesi’ni hayata geçirdik. Ana hedefimiz toplum genelinde mental sağlık konusunda farkındalığı artırmak ve kriz durumlarında en çok etkilenen grupları önceliklendirerek psikososyal destek hizmetlerine ücretsiz erişimlerini sağlamaktı.

Online Psikososyal
Destek Platformu

Her zaman, her yerde ve herkes için erişilebilir olmamızın gerekliliği ile projemizin temel aracı olan Yan Yanayız Online Platformu’nu kurarak pandemi boyunca yüksek düzeyde anksiyete, depresyon ya da tükenmişlik sendromu gibi mental sağlık sorunları yaşayan sağlık çalışanları ve öğretmenlere ücretsiz online psikososyal destek sağladık.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve hepimizi derinden etkileyen Kahramanmaraş depremleri sonrasında online seanslarımız için hedef kitlemize afet görevlileri ve afet gönüllülerini katarak projemizin kapsamını genişlettik.

Deprem Bölgesi
Psikososyal Destek Çalışmaları

Fiziksel olarak deprem bölgesinde bulunmanın psikolojik desteğin önemli bir unsuru olduğunun bilinciyle Hatay ve ⁠Kahramanmaraş’ta 3 farklı bölgede Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkezlerimizi kurduk. Merkezlerimizde amacımız depremden etkilenen çocuk, genç ve yetişkinleri travma, yas ve afet alanında uzman ekibimiz eşliğinde bireysel ve grup seansları ile desteklemek.

Küresel araştırmalar, özellikle Pandemi sonrası 18-25 yaş aralığındaki genç yetişkinlerde mental sağlık konusunda gençlerin geçmiş jenerasyonlara göre daha karmaşık zorluklarla baş ettiğini ortaya koyuyor. Sosyoekonomik eşitsizliklerin artması, dijitalleşmenin hızlanması, küresel iklim krizi ve sosyal medyanın karmaşıklığı gençlerin karşılaştığı zorluklara işaret ediyor.

Günümüz gençliğini giderek karmaşıklaşan bu dünyada olası krizlere daha dayanıklı olmaları adına mental sağlık sorunlarını rahatça konuşabildikleri, kendilerini bu alanda etiketlenmeden rahatça ifade edebilmelerinde rehber olacak kaynaklar ve yenilikçi çözümlerle destekliyoruz.

Daha parlak bir gelecek için GENÇLERLE Yan Yanayız!

Proje Sahibi

Zurich Sigorta tarafından yürütülen Yan Yanayız Psikososyal Destek Platformu, bir Z Zurich Foundation projesidir.


Proje Danışmanı

Yan Yanayız Psikososyal Destek Platformu, İhtiyaç Haritası danışmanlığında yürütülmektedir.