Onam Formu
Yan Yanayız | Psikososyal Destek Platformu

Bilgilendirilmiş Danışan Onam Formu

Yan Yanayız Psikososyal Destek Merkezleri, Z Zurich Foundation’ın katkılarıyla hayata geçirilmiş olan Yan Yanayız projesi kapsamında kurulmuştur. Yan Yanayız Projesi, Zurich Sigorta tarafından İhtiyaç Haritası (IH) danışmanlığı ile yürütülmektedir.

Çevrimiçi psikososyal destek aldığınız sürece belirli haklarınız ve sorumluluklarınız vardır. Bu form, size sunacak çevrimiçi psikososyal destek sürecindeki, haklarınız ve sorumluluklarınız hakkında sizi bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Bu form, aynı zamanda formda yer alan konularda psikososyal destek uzmanı ve danışan arasında bir anlaşma niteliği taşımaktadır. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

I. Süreç

IH ve bağlı uzmanlar, danışmanlık süresince çevrimiçi bağlantının sağlandığı her tür fiziksel koşulun kişi ve kurumların gizlilik ve mahremiyet haklarına uygun hale getirildiklerini, sesin ve görüntünün dışarıya yansımayacağını, bir başkasının duyamayacağı şekilde kulaklıkla bağlanacaklarını taahhüt eder.

Bu destek süreci, haftada bir kez 50 dakika olacak şekilde toplamda beş seans sürmektedir. Danışman gerekli gördüğü durumlarda sürecinizi daha erken ya da daha geç bitirilebilir.

Seanslar çevrimiçi olarak Yan Yanayız Platformu içerisindeki Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir.

Psikososyal destek seanslarınızdan herhangi birine katılmamanız veya 15 dakikadan fazla gecikmeniz halinde seansınız sonlandırılır. Uzmanınız ile iletişime geçmediğiniz takdirde kalan tüm seans haklarınız iptal edilir.

15 dakikadan az bir süre gecikilmesi halinde toplam 50 dakika olan seans süresinden düşürülerek seans gerçekleştirilir.

Psikososyal destek seanslarından maksimum derecede fayda sağlaması için görüşmelerin sessiz bir ortamda ve güçlü bir internet bağlantısı ile gerçekleştirilmesi önemlidir.

Psikososyal destek süreci içerisinde psikososyal destek uzmanı, gerekli gördüğü durumlarda danışanı yüz yüze ya da çevrimiçi psikososyal destek hizmeti sunan başka bir ruh sağlığı uzmanına yönlendirebilir. Danışanın başka bir uzmana yönlendirilmesi gereken böylesi durumlarda psikososyal destek uzmanı bu durumu öncelikle danışanı ile görüşecektir.

II. Gizlilik ve Sınırlar

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde dijital ortamda gerçekleştirilen psikososyal destek oturumları kayıt alınmaz.

Psikososyal destek sürecine başvuru yaptığınızda toplanan bilgiler ve süreç içerisinde paylaştığınız yaşamınıza dair söyledikleriniz gizlilik ilkesi kapsamındadır. Kişisel bilgileriniz psikososyal destek uzmanının size daha iyi destek olabilmek amacıyla katılım sağladığı süpervizyon oturumları dışında 3. kişiler ile paylaşılmaz.

Bununla birlikte, psikososyal destek sürecinde aşağıda yer alan belirli “istisnai durumlar” için gizlilik ilkesini geçerli değildir. Belirli adımların atılması zorunlu olan “istisnai durumlar” şunlardır:

  • Sizin, “kendinize veya üçüncü kişiye/kişilere ciddi bir zarar verme (örn., kendisinin veya üçüncü kişinin/kişilerin canına kastetme) niyetiniz/planınız olduğu yönünde”
  • Sebebiyet verdiğiniz, sonuçlarının engellenmesi ya da sınırlandırılması hâlen mümkün bulunan bir suç işlediğiniz yönünde
  • Yakınlarınızın sizden tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalığı habersizce kapma ihtimalinin yüksek olduğu yönünde

sözlü veya yazılı bir açıklamada bulunmanız ya da bu yönde ciddi bir izlenim vermeniz durumunda, sizi ve/veya çevrenizdeki diğerlerini korumak amacıyla konuyla ilgili kişilere (danışanın eşine/ailesine, üçüncü kişiye/kişilere ve/veya yetkili makamlara) durumun bildirilmesi genel psikososyal destek etik ilke ve uygulama standartları, İhtiyaç Haritası çalışma prensipleri ve ülkemizdeki kanunlar (bkz., Türk Ceza Kanunu) açısından zorunluluktur.

Hangi nedenle olursa olsun, sizinle ilgili bir bilginin 3. Şahıs veya kurum ile paylaşılması gerektiğinde, bu durumu önce sizinle görüşülecektir. Hangi bilginin, kime/kimlere, ne zaman ve nasıl açıklanacağı psikososyal destek uzmanı ve danışan ile ortaklaşa belirlenecektir ve açıklama yapabilmek için sizin sözlü veya yazılı izniniz alınacaktır.

III. Olası Riskler

Psikososyal destek sürecinde duyguları keşfetmek ve bir sorun üzerinde çalışmak zaman zaman sıkıntı, acı veya üzüntü yaşamanıza neden olabilir. Bu olağan bir durumdur. Sürecin sonunda beklenen, sorununuzun çözümünde ve/veya yaşam kalitenizde bir iyileşme gerçekleşmesidir.

IV. Danışan Olarak Hak ve Sorumluluklarınız

Psikososyal destek aldığınız sürece, size sunulan hizmetin yararlı olması için, seanslara belirlenen gün ve saatte devam etme sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bu nedenle randevu gün ve saatini size en uygun şekilde ayarlamanız önemlidir. Ancak, seanslara katılmamanız için önemli bir nedeniniz olduğunda randevu saatinden en geç 24 saat öncesine kadar platform aracılığı ile durumunuzu bildirmeniz beklenmektedir.

Psikososyal destek süreciniz boyunca, 24 saat öncesinde olmak koşuluyla toplam 2 defa seans iptal hakkınız bulunmaktadır.

Bireysel seanslarını tamamlayan kişiler ihtiyaç dahilinde yönlendirme desteği almak üzere psikososyal destek uzmanları ile görüşebilir.

Psikososyal destek sürecinde, istediğiniz zaman destek almaktan vazgeçme hakkınız vardır. Seansları kendi isteğinizle sonlandırmak size hiçbir yükümlülük getirmemektedir. Ancak, hangi nedenle olursa olsun, sürecin size katkı sağlayabilmesi için sonlandırma isteğinizi önceden size destek veren uzman ile paylaşmanız daha uygun olacaktır.

Psikososyal destek süreci sonlanan kişiler Yan Yanayız Platformu üzerinden aldıkları aynı hizmete yeniden başvuruda bulunamayacaktır.